Op grond van de beleidsregel integere beroepsuitoefening mag een notaris 10 jaar lang niet samenwerken met een ontzette notaris. De kamer oordeelt dat de beleidsregel ook van toepassing is op de (middellijke) samenwerking tussen een notaris en de advies-BV van een uit het ambt ontzette notaris.

ECLI:NL:TNORSHE:2021:23