Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden?

Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen?
In bijgevoegd PDF Memo Crowdfunding en de Wwft  leest u hier meer over.