Op 23 mei 2022 organiseerden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) namens het Markttoezichthoudersberaad (MTB) het seminar ‘toezicht met impact’. Het MTB is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers.

Bij het seminar stonden kansen en risico’s van risicogericht toezicht centraal. In de inleiding van gedragseconoom Eva van den Broek ging het over het bromvliegeffect in het toezicht. Welke biases kunnen spelen in toezicht en hoe kun je deze verstoringen beperken? De drie daaropvolgende interactieve workshops werden verzorgd door markttoezichthouders zelf. Aandacht werd besteed aan preventief toezicht (NZA/DNB/BFT), trendwatching (ACM/AFM) en invloedrijk zijn (AP/CvdM).

Met diverse activiteiten, zoals het jaarlijks seminar, beoogt het MTB de krachten van markttoezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht en beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.