Het BFT neemt al enkele jaren deel aan het ‘Markttoezichthoudersberaad’ (MTB). Dit is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn.

De andere deelnemers zijn: Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Commissariaat voor de Media (CvdM), De Nederlandsche Bank (DNB), Kansspelautoriteit (Ksa), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht en beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.