Op basis van de bij het BFT ingediende kwartaalcijfers over 2021 zijn er 640 kantoren waar één of twee (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn, zijn er 71 kantoren met 3 (toegevoegd) notarissen, 29 kantoren met 4 (toegevoegd) notarissen, 16 kantoren met 5 (toegevoegd) notarissen, 7 kantoren waar 6 (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn en 5 kantoren waar 7 (toegevoegd) notarissen werken. De overige kantoren zijn kantoren waar 8 tot en met 11 (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn.

Op basis van de kwartaalcijfers over het vierde kwartaal 2021 zijn er 58 notariskantoren met de status van IDS-kantoor. Het betreft hier samenwerkingsverbanden met andere beroepsbeoefenaren die vallen onder de IDS-verordening.

Op basis van de door notarissen ingediende cijfers over het vierde kwartaal 2021 zijn er 199 (toegevoegd) notarissen werkzaam op IDS kantoren.
Alle notariskantoren zijn op basis van artikel 2, lid 4b RNA verplicht een verklaring af te geven ten aanzien van een mogelijke IDS-samenwerking. Van de kantoren die vallen onder een samenwerkingsverband zoals bedoeld in de verordening IDS wordt een IDS verklaring ontvangen

Alle kantoren voldoen aan artikel 2, lid 4b RNA.

De notarissen volgen bij de beoordeling of sprake is van een onafhankelijk extern deskundige de geldende regelgeving, te weten artikel 24, lid Wna jo artikel 2:393, lid 1 BW jo artikel 2 Rna.

Op basis van de door de notarissen ingediende cijfers over het vierde kwartaal 2021 stond ultimo Q4 2021 in totaal € 1.6 miljard op de derdengeldrekening van IDS-kantoren.

Het BFT houdt onder andere toezicht op de financiële posities van notarissen in kantoor en privé. Of sprake is van een risico hangt af van de specifieke situatie van de notaris. Het BFT werkt onder andere met behulp van risico indicatoren. Eén van deze indicatoren is de hoogte van het praktijkinkomen.

Op basis van de beoordeling van de jaar- en kwartaalcijfers wordt in combinatie met de kennis van de organisatie door de toezichthouder bepaald of sprake is van een hoogrisicokantoor. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de inkomenscategorie.

Ook de privé-gegevens van notarissen worden getoetst.