Aanvullend op het bericht van 22 september 2022 en hetgeen al gepubliceerd is in het jaarverslag over 2022, wordt naar aanleiding van een bezwaarprocedure in het kader van de Woo het volgende openbaar gemaakt. Blijkens de jaarcijfers over 2021 zijn er 16 IDS-kantoren waar 1 notaris werkzaam is, 22 IDS-kantoren waar er 2 tot 3 notarissen werkzaam zijn, 9 IDS- kantoren waar 4 tot 5 notarissen werkzaam zijn en zijn er 12 IDS-kantoren waar meer dan 5 notarissen werkzaam zijn.

Verder waren er blijkens de jaarcijfers over 2021, 103 kantoren die een praktijkinkomen per notaris hadden die minder dan € 100.000,- bedroeg. Bij 3 van die kantoren was er sprake van een IDS-kantoor. Daarbij waren er 140 kantoren die een praktijkinkomen per notaris hadden dat meer dan € 100.000,- en minder dan € 200.000,- bedroeg. Bij 4 van die kantoren was er sprake van een IDS-kantoor. Voorts waren er 186 kantoren die een praktijkinkomen per notaris hadden dat meer dan € 200.000,- en minder dan € 300.000,- bedroeg. Bij 8 van die kantoren was er sprake van een IDS-kantoor. Ook waren er 130 kantoren die een praktijkinkomen per notaris hadden dat meer dan € 300.000,- en minder dan € 400.000,- bedroeg. Bij 8 van die kantoren was er sprake van een IDS-kantoor.

Dan waren er 70 kantoren een praktijkinkomen per notaris hadden dat meer dan € 400.000,- en minder dan € 500.000,- bedroeg. Bij 4 van die kantoren was er sprake van een IDS-kantoor. Tenslotte waren er 153 notariskantoren die een praktijkinkomen per notaris hadden dat meer dan € 500.000,- bedroeg. Bij 32 van die kantoren was er sprake van een IDS-kantoor.