Volgens artikel 4 lid 1 Wwft dient een instelling het cliëntenonderzoek te verrichten vóórdat een zakelijke relatie wordt aangegaan. Uitzondering op deze hoofdregel is dat alleen indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren en indien er weinig risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat, op een later tijdstip de identiteit mag worden geverifieerd.

Aangezien u van iedere cliënt/natuurlijk persoon naast de persoonsgegevens tevens de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd moet vastleggen en bewaren, is het praktisch om een kopie van het ID-bewijs van de cliënt te maken en hierop aan te tekenen wanneer en door wie verificatie is verricht. U kunt evenwel ook op andere wijze aannemelijk trachten te maken dat u voorafgaand aan de dienstverlening heeft geïdentificeerd en geverifieerd. Het door de cliënt op laten sturen van een kopie van een ID-bewijs is niet voldoende.