Indien de belastingaangifte nog niet gereed is dient uitgegaan te worden van een best mogelijke schatting. Indien later blijkt dat de belastingaangifte in belangrijke mate afwijkt dient u het BFT hiervan te informeren voor zover dat een significante invloed heeft op uw privévermogen en privéliquiditeit.