Het aandeel van het kantoorvermogen wordt bepaald aan de hand van het in de verslagstaten van de notarispraktijk vermelde totale eigen vermogen van de notarispraktijk en het percentage waartoe de notaris direct en/of indirect gerechtigd is tot de resultaten van de notarispraktijk, of – als bijvoorbeeld sprake is van een maatschap – het relatieve aandeel van de notaris in het totale maatschapsvermogen.

Het aandeel in het kantoorvermogen wordt in de privé vermogensopstelling verantwoord in de rubriek Financiële vaste activa onder de post: Deelnemingen.

Stel:
Eigen vermogen van de notarispraktijk volgens de kantoorstaten bedraagt: € 500.000
De notaris heeft een kapitaalbelang van: 50%
De waardering van de deelneming: 50% van € 500.000 = € 250.000.