Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. In beginsel is dit het aandeel in het eigen vermogen van een deelneming. Indien deze negatief is, dient de negatieve waarde te worden verantwoord.