De (model)kantoorstaten hebben betrekking op balans en resultatenrekening van de notarispraktijk (in de situatie van uitoefening van de praktijk door middel van een rechtspersoon of van meerdere rechtspersonen). De cijfers van de aparte vennootschap met het kantoorpand maken in principe onderdeel uit van de buitenmaatschappelijke balans. Afhankelijk van de context kan het BFT met u een andere verwerkingswijze afspreken.