Deze vraag werd recentelijk voorgelegd aan het BFT door een accountant die in privé bestuurslid en penningmeester van een vereniging is.

Tijdens zijn werk als penningmeester voor de vereniging kwam de accountant een transactie tegen die in aanmerking zou komen voor een melding ongebruikelijke transactie bij de FIU in Zoetermeer.

Het BFT is bij deze vraag tot het volgende standpunt gekomen.

Gelet op de tekst van artikel 1a, lid 4 letter b Wwft, geldt de Wwft slechts voor externe (openbare) accountants.

Een accountant die in privé optreedt als bestuurslid en penningmeester van een vereniging doet dit niet als externe accountant, dus de Wwft is dan niet van toepassing.

Wel kunnen wellicht de “Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt”, beter bekend als NV NOCLAR, van toepassing zijn, of eventueel de VGBA artikel 7, 8 en 9, die gaan over de betrokkenheid van een accountant bij niet-integer gedrag of een niet-integere verantwoording. De beroepsregels zijn namelijk wel van toepassing op een accountant die in privé penningmeester van een vereniging is. Zie hiervoor bijvoorbeeld een uitspraak van de Accountantskamer in Zwolle (https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2022_19) die dat heeft bevestigd.

Het BFT wijst verder voor de NV NOCLAR nog op een stappenplan van de NBA (https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/noclar/) waarin onder meer staat beschreven dat een accountant ook de mogelijkheid heeft om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon binnen de NBA.