Op grond van artikel 25, lid 3, Wet op het notarisambt dient een notaris een tekort in het saldo op de
bijzondere rekening terstond aan te vullen. Op basis van artikel 9, lid 3, Regeling op het notarisambt
moeten risico’s inzake de bewaringspositie volledig en onverwijld aan het BFT worden gemeld. De
aanwezigheid van een negatieve bewaringspositie valt in ieder geval onder deze meldingsplicht. Voor
de melding kan gebruik worden gemaakt van het mailadres: melding25a@bureauft.nl
Bij de melding kan worden toegelicht wanneer en waardoor de negatieve bewaringspositie is ontstaan,
het bedrag van het tekort en op welk moment het tekort is aangevuld.