Directe afschrijving door de bank van negatieve rente en bankkosten ten laste van de
kwaliteitsrekening zou kunnen leiden tot een bewaringstekort als de afboeking groter is
dan het op dat moment aanwezige overschot op de bewaringspositie. Het BFT dringt er daarom bij
notarissen op aan dat zij met hun bank overeenkomen dat rente- en bankkosten ten laste van de
kantoorrekening worden gebracht. Zo niet, dan dient de notaris zeker te stellen dat na verwerking van
de rente en bankkosten nog altijd sprake is van een positieve bewaringspositie.