Het BFT kan uitstel verlenen voor de indiening van de jaarverslagstaten van kantoor en privé. Er dient sprake te zijn van gegronde redenen. U dient dit uitstel tijdig (voor het verstrijken van de indiendatum) bij het BFT aan te vragen.

Uw aanvraag dient duidelijk te vermelden:
– welke verslagstaten van welke organisatie en/of persoon het betreffen;
– de redenen voor het benodigde uitstel;
– de naam en de functie van diegene die het uitstel aanvraagt.

Uitstel kan bij het BFT aangevraagd worden via diginbft@bureauft.nl. Het BFT kan maximaal 2 maanden uitstel verlenen voor de indiening van jaarstaten. Het BFT kan geen uitstel verlenen voor de indiening van kwartaalstaten van het kantoor. Mocht het onverhoopt toch niet lukken om deze tijdig in te dienen dan verzoekt het BFT u dit zo spoedig mogelijk, voorzien van een toelichting, kenbaar te maken aan het BFT via diginbft@bureauft.nl