Wat valt onder “de jaarstukken” en wanneer en hoe moeten deze worden ingediend?

Bij het BFT dienen de volgende jaargegevens ingediend te worden: Voor kantoor: Verslagstaten; Controle- of beoordelingsverklaring bij de verslagstaten dan wel de jaarrekening van het kantoor waarin de controle- of beoordelingsverklaring is opgenomen; Rapport van feitelijke bevindingen Voor privé: Verslagstaten; Samenstellingsverklaring bij de verslagstaten van de buitenmaatschappelijke balans of de holdingbalans dan wel de jaarrekening van het buitenmaatschappelijk deel of de holding waarin de samenstellingsverklaring is opgenomen; Samenstellingsverklaring bij de privévermogens- en inkomensopstelling’. Tijdstip en [...]

2023-01-16T11:45:22+01:00januari 16th, 2023||

Wanneer verleent het BFT uitstel voor indiening van kwartaalstaten, jaarstukken of privé-staten en hoe kan ik dat aanvragen?

Het BFT kan uitstel verlenen voor de indiening van de jaarverslagstaten van kantoor en privé. Er dient sprake te zijn van gegronde redenen. U dient dit uitstel tijdig (voor het verstrijken van de indiendatum) bij het BFT aan te vragen. Uw aanvraag dient duidelijk te vermelden: - welke verslagstaten van welke organisatie en/of persoon het betreffen; - de redenen voor het benodigde uitstel; - de naam en de functie van diegene die het uitstel aanvraagt. [...]

2023-01-16T11:41:31+01:00januari 16th, 2023||

Na indiening van de rapportage wordt een fout of een omissie ontdekt. Wat te doen?

Indien u na de indiening een relevante fout of een omissie ontdekt dient u dit melden aan het BFT via diginbft@bureauft.nl. Uw melding dient te bevatten: - de omvang van de fout en de gevolgen hiervan voor de bewarings-, liquiditeits- en vermogenspositie; - de aard en de achtergrond van de fout; - de naam en de functie van de melder. Afhankelijk van de melding zal bekeken worden of volstaan kan worden met de ingediende verslagstaten [...]

2023-01-16T11:40:17+01:00januari 16th, 2023||
Ga naar de bovenkant