Voor de wijze waarop het praktijkinkomen dient te worden berekend wordt verwezen naar de opstelling voor het bereken van het praktijkinkomen in de DiginBFT-verslagstaat welke is weergegeven onder de resultatenrekening, als volgt:

Berekening praktijkinkomen

Resultaat voor belasting
Bij: Salaris / management fee aandeelhouder(s) / venno(o)t(en)
Bij: Premie notarieel pensioenfonds notaris(sen)
Bij: Dotatie pensioenvoorziening aandeelhouder(s) / venno(o)t(en)
Bij: Afschrijving goodwill (niet betaald aan derden)
Bij / Af: Rente rekening courant aandeelhouder(s) / venno(o)t(en)
Bij: Overige niet praktijk gebonden kosten
———————————————————————————————————————-
Praktijkinkomen