Het BFT houdt wettelijk, onafhankelijk toezicht op de naleving van bepalingen uit de Wet op het notarisambt (Wna), de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Gedurende het jaar 2013 heeft een heroriëntatie op de organisatiestructuur plaatsgevonden. Die wordt nader ingevuld onder leiding van de nieuwe algemeen directeur mr. M.E. Coffeng.

[ lees verder ]