Op 1 juni a.s. zal mr. Marijke Kaptein MPM als directeur het BFT verlaten. Zij zal op 15 juni a.s. als directeur Toezicht bij de Inspectie van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid in dienst treden.

Het BFT dankt Marijke Kaptein zeer hartelijk voor al haar inzet en de samenwerking van de afgelopen jaren en feliciteert haar van harte met deze mooie stap. Mr. Yolanda de Groot, Hoofd juridische Zaken en handhaving zal per 1 juni a.s. als waarnemend directeur BFT optreden om samen met het managementteam van het BFT de continuïteit van het BFT te waarborgen.

Het bestuur zal zich de komende periode buigen over de invulling van de functie. Het bestuur wenst zowel Marijke Kaptein als Yolanda de Groot veel succes toe in hun nieuwe functies.