In ► eerdere berichtgeving van het BFT is gewezen op het feit dat het ontbreken van een registratie van de UBO van een nieuwe zakelijke relatie in het UBO-register een belemmering vormt voor het aangaan van deze relatie.

Tot 1 juli 2022 bestaat de mogelijkheid om te volstaan met de vaststelling dat registratie door de cliënt heeft plaatsgevonden, maar nog niet is verwerkt. Deze regeling is verlengd tot in ieder geval 1 januari 2023. Vaststellen dat registratie heeft plaatsgevonden kan bijvoorbeeld aan de hand van een bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel. De cliënt dient daarbij wel toe te lichten welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie bij registratie zijn opgegeven. Zodra de registratie door de cliënt geheel voltooid en verwerkt is dient de cliënt de Wwft-instelling daarover te informeren.