Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft daarbij een belangrijke rol. Een relevante vraag in dit kader is: hoe kan de notaris de herkomst van het vermogen (bron van de middelen) beoordelen wanneer de gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? Daarnaast is van belang hoe ver de notaris moet gaan, welke documenten hij/zij kan opvragen en welke aspecten daarbij van belang zijn? Tot slot is van belang wanneer een transactie met crypto’s ongebruikelijk is op grond van de Wwft?

In deze PDF notitie worden praktische handvatten gegeven die de notaris kan gebruiken bij zijn/haar beoordeling. Ook worden de belangrijkste begrippen die spelen bij cryptovaluta op een rij gezet.