Net als in 2022 en 2023 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken worden uitgevoerd om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Binnenkort ontvangt een aantal administratiekantoren een brief over de opleidingsverplichting, zoals deze is opgenomen in artikel 35 Wwft. De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT over de resultaten van het onderzoek.