Na enige jaren 0% of zelfs negatieve rente is de afgelopen periode de rente die door banken wordt vergoed, weer aan het stijgen. Dit ziet het BFT ook terug in de door de notarissen ingediende vierde kwartaalcijfers van 2023. De rentestijging heeft tot gevolg dat het toerekenen van rente aan cliëntdossiers door notarissen weer actueel is.

Notarissen zijn uiteraard bekend met de bepalingen van artikel 25 Wna[1] en artikelen 4 tot en met 7 Rna[2]. Hierin is opgenomen dat notarissen rente dienen te vergoeden indien gelden langer dan 5 dagen in het beheer van de notaris hebben gestaan.

Het is dus van belang dat notarisorganisaties de interne procedures hieromtrent weer updaten en toepassen.

Met het oog op deze actualiteit start het BFT een thematisch onderzoek waarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid en toepassing van de interne procedures omtrent de rentevergoeding door notarissen. Diverse kantoren worden begin maart benaderd door het BFT.

[1] Artikel 25 Wet op het notarisambt (wet-en-regelgeving-notariaat.nl)

[2] Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 november 2014, nr. 581003, tot wijziging van de Regeling op het notarisambt in verband met een wijziging in de Wet op het notarisambt, aansluiting bij de notariële praktijkvoering en herstel van redactionele gebreken (bureauft.nl)