Ja, dat is mogelijk. Verschillen kunnen ontstaan door correcties op balansposten als gevolg van de
controle door de accountant en door aanpassingen na indiening van de kwartaalcijfers in de
boekhoudkundige reserveringen (waaronder bijvoorbeeld een aanpassing van de
management fee over het afgesloten boekjaar) of de verwerking van de te betalen (vennootschaps-)
belasting of een dividendbesluit.