Volgens artikel 4 van de Administratieverordening dienen van iedere opdracht de financiële feiten te
worden vastgelegd in de financiële administratie. Teneinde te allen tijde alle financiële feiten te
kennen dienen alle boedels, waarbij de notaris of één van zijn medewerkers gemachtigd is om over de
saldi op bankrekeningen (“per adres” respectievelijk “inzake” bankrekeningen) te beschikken, in de
financiële administratie opgenomen te worden. Dit betreft dus zowel de schulden als de saldi aan
geldmiddelen betreffende deze boedels. Ook in de jaarrekening van het kantoor dienen deze saldi te
worden opgenomen.