De wettelijke basis voor het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant is artikel 2, lid 4 van
de Regeling op het notarisambt (Rna.). De notaris dient ervoor te zorgdragen dat het jaarverslag
vergezeld gaat van dit rapport en aan de accountant de opdracht te verlenen dit rapport uit te
brengen. Via artikel 4, letter a van de Rna. is voorgeschreven dat de accountant in het rapport zijn
bevindingen in het kader van de Administratieverordening opneemt.