Dit verplichting tot indiening van privé gegevens volgt uit de Regeling op het notarisambt (“Rna.”), waarbij via het Reglement Verslagstaten 2010 de verplichte formats zijn vastgesteld. Het betreft in beginsel twee of drie cijferopstellingen:
– een opstelling van het (belastbaar) inkomen van de notaris.
– een opstelling van de privé-vermogenspositie.
– waar sprake is van buitenmaatschappelijk vermogen en/of een persoonlijke holding waarmee de notaris zijn aandeel in de notarisorganisatie houdt, dient ook de “buitenmaatschappelijke balans” te worden ingevuld.

Als de notaris naast zijn belang in de notarisorganisatie nog andere aandelenbelangen houdt, dan moeten die worden verwerkt in ofwel de buitenmaatschappelijke balans of de privé-vermogensopstelling.
Bij alle genoemde opstellingen is vereist dat de notaris een samenstellingsverklaring van een accountant of een fiscalist toevoegt die is aangesloten bij een van de landelijke organisaties. Voor de samenstellingsverklaring bij de opstelling van het (belastbaar) inkomen en de privé vermogenspositie is niet vereist dat ten tijde van het indienen van de cijfers bij het BFT al in privé belastingaangifte is gedaan. Indiening van samengestelde cijfers inclusief verklaringen op basis van de voorlopige belastingberekening- c.q. belastingaangifte is toegestaan.

De verplichting in de Rna. om een (tenminste) beoordelingsverklaring bij de jaarrekening van het notariskantoor te verstrekken is niet van toepassing op de jaarrekening van de persoonlijke houdstervennootschap of op de buitenmaatschappelijke balans, tenzij daarin activa/passiva zijn opgenomen die normaliter op de balans van de notarispraktijk staan.