Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft de heer mr. M. E. Coffeng per 1 januari 2014 tot directeur benoemd. Hij volgt de interim-directeur, de heer G. Oosterloo BSc MMO MSc rm, op.

De heer Coffeng (1965) werkt op dit moment bij het ministerie van Veiligheid & Justitie, waar hij hoofd van de afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) en plaatsvervangend directeur is. Daarvoor heeft hij onder meer bij de SIOD, de arbeidsinspectie, en bij het arrondissementsparket Den Haag gewerkt.

Prof. mr. A. Hammerstein, voorzitter van het bestuur BFT: “Wij zijn bijzonder verheugd dat de heer Coffeng deze functie heeft aanvaard. Wij zien in hem een ervaren manager met goede contacten in bestuurlijk Nederland en met gevoel voor de wereld van de beroepsbeoefenaren op wie het BFT toezicht houdt. Deze benoeming onderstreept de keuze van het bestuur voor een eenhoofdige directie.”

Coffeng: “Het BFT is een hoogwaardige toezichthouder met een breed spectrum aan taken. Ik hoop in die uitdagende omgeving een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van deze organisatie te kunnen leveren.”

Het BFT is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op notarissen, het financiële toezicht op gerechtsdeurwaarders en het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Informatie:
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, mr A. Hammerstein, te bereiken via de secretaresse van het BFT, tel. 030 251 69 84.