Vanaf 10 februari 2014 neemt het BFT geen verzoeken om openbaarmaking van documenten in behandeling die via de e-mail of fax bij het BFT worden ingediend.

Het BFT neemt verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken) alleen in behandeling indien een dergelijk verzoek per post is verstuurd.

Alleen via post
Op grond van de Wob kan iedereen bij het BFT een verzoek indienen om openbaarmaking van documenten. Dit verzoek kan schriftelijk worden gedaan. Het postadres van het BFT is: Bureau Financieel Toezicht, Postbus 14052, 3508 SC Utrecht.