Kadaster en BFT onderhouden al lang contact met elkaar. De rol van BFT is vanaf 1 januari 2013 uitgebreid tot integraal toezicht op het notariaat. Kadaster en BFT hebben daarom hun contacten opnieuw besproken. Uitkomst is een convenant, getekend op 2 juli 2014, voor de uitwisseling van informatie over de registratie van vastgoedtransacties en de basisregistratie kadaster. Beide organisaties hebben een gezamenlijk belang bij een kwalitatief goed functionerend en integer notariaat en een goed functionerend rechtsverkeer.

Datum: 2 juli 2014

Downloaden convenant