Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op dinsdag 6 december 2022 plaatsgevonden in Amsterdam door de voorzitter van het bestuur van het BFT, Chris Breedveld. Namens het bestuur van de NBA ondertekenden [...]

2022-12-08T11:38:32+01:00december 7th, 2022|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|

Beter Wwft-toezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants. De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wwft bij onder meer accountants en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en [...]

2020-05-25T11:51:13+02:00mei 25th, 2020|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|

Convenant samenwerking tussen de Fraudehelpdesk en het BFT 2015

​Partijen hebben er belang bij om fraudesignalen waarbij het vermoeden bestaat dat een notaris, belastingadviseur, accountant of administratiekantoor hierbij een rol heeft gespeeld ter beschikking komen aan de toezichthouder BFT. De afspraken in en uitgangspunten van dit convenant hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het toezicht door het BFT op de naleving van hetgeen is bepaald bij en krachtens de Gdw, WWFT en de Wna. Datum: 7 april 2015 Downloaden convenant   [...]

2017-12-01T12:24:15+01:00april 7th, 2015|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten|

Convenant samenwerking tussen het Kadaster en het BFT 2014

Kadaster en BFT onderhouden al lang contact met elkaar. De rol van BFT is vanaf 1 januari 2013 uitgebreid tot integraal toezicht op het notariaat. Kadaster en BFT hebben daarom hun contacten opnieuw besproken. Uitkomst is een convenant, getekend op 2 juli 2014, voor de uitwisseling van informatie over de registratie van vastgoedtransacties en de basisregistratie kadaster. Beide organisaties hebben een gezamenlijk belang bij een kwalitatief goed functionerend en integer notariaat en een goed [...]

2017-12-01T12:24:46+01:00juli 2nd, 2014|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten|
Ga naar de bovenkant