De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants.

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wwft bij onder meer accountants en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en de waarborging van de integriteit van het financiële stelsel.

De informatie van de AFM is daarom nuttig voor het Wwft-toezicht van het BFT op accountants en (aan accountantskantoren verbonden) belastingadviseurs.

Wetswijziging maakt informatie-wisseling mogelijk

De informatie-uitwisseling tussen de AFM en het BFT is mogelijk door een wijziging van de Wwft per 1 januari 2020. In het samenwerkingsconvenant tussen AFM en BFT zijn de formele afspraken vastgelegd die voor de informatie-uitwisseling vereist zijn.