De impact van het coronavirus op onze samenleving en onze onder toezicht staanden is groot. De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben grote gevolgen voor deze partijen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en onderhouden nauw contact met alle betrokken partijen. Ook voor het BFT zijn er gevolgen voor de werkzaamheden.

Gevolgen werkzaamheden en bereikbaarheid
Over de gevolgen van de coronacrisis voeren we continu overleg met de KNB en de KBvG en daarnaast met het ministerie van Financiën en van Justitie en Veiligheid. Zoveel mogelijk in afstemming met deze partijen doen wij aanbevelingen en richtlijnen richting onze ondertoezichtstaanden.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de uitvoering van onze werkzaamheden en onze bereikbaarheid. Het BFT is op werkdagen tussen 09.30 – 14.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt het BFT ook per mail bereiken via bft.post@bureauft.nl en u kunt naar dit mailadres een terugbelverzoek sturen. Uiteraard werken alleen die medewerkers nog op kantoor voor wie het werk fysieke aanwezigheid op kantoor vraagt. Wij ontvangen weer beperkt bezoek bij het BFT en doen dit met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar.

Voor verdere vragen is het BFT per mail bereikbaar via bft.post@bureauft.nl

Gevolgen voor de werkzaamheden van het BFT

Toezicht op Notarissen
Momenteel verricht het BFT voornamelijk op afstand toezichthoudend onderzoek bij Notarissen en Notariskantoren. Dit doen wij zowel met gebruikmaking van digitale formuleren als digitale media. Vanwege de voorzichtige versoepeling van de Covid-19 maatregelen door onze regering, verrichten wij vanaf maandag 18 mei weer toezichthoudende onderzoeken op locatie. Uiteraard doen wij dit in nauwe afstemming met de betrokken Notaris en Notariskantoren en houden wij daarbij rekening met de mogelijkheden daartoe.

Voor de jaarcijfers notariaat hanteren wij het beleid zoals in de circulaire 2020 staat: Circulaire notariaat 2020
Het kan zijn dat u door bijzondere omstandigheden de jaargegevens over het boekjaar 2019 niet tijdig kunt indienen. U kunt dan het BFT gemotiveerd verzoeken om uitstel (van maximaal twee maanden). Dat verzoek moet wel vóór de uiterste inleverdatum, te weten vóór 1 mei 2020, ingediend worden.
Voor de kwartaalcijfers bij het notariaat is het beleid volgens de circulaire dat geen uitstel wordt verleend. Gezien de huidige omstandigheden met het coronavirus kunnen hier op individuele basis uitstelverzoeken voor worden ingediend. Vooralsnog lijkt het echter dat het overgrote deel van de kantoren geen uitstel voor indiening van de eerste kwartaalcijfers 2020 behoeft vanwege de huidige digitale mogelijkheden.

Een melding van alléén het feit dat notarissen in de huidige omstandigheden met het coronavirus een beroep (gaan) doen op de door de overheid algemeen aangeboden ondersteuningsmaatregelen, behoeft niet gedaan te worden.

Toezicht op Gerechtsdeurwaarders
Voor de jaarcijfers van de gerechtsdeurwaarders hanteren wij het beleid zoals in de circulaire 2020 staat: Circulaire gerechtsdeurwaarders 2020
Vanwege de voorzichtige versoepeling van de Covid-19 maatregelen door onze regering verrichten wij vanaf maandag 18 mei weer toezichthoudende onderzoeken op locatie. Uiteraard doen wij dit in nauwe afstemming met de betrokkenen gerechtsdeurwaarder(s) en houden wij daarbij rekening met de mogelijkheden daartoe.

Het kan zijn dat u door bijzondere omstandigheden de jaargegevens over het boekjaar 2019 niet tijdig kunt indienen. U kunt dan het BFT gemotiveerd verzoeken om uitstel (van maximaal twee maanden). Dat verzoek moet wel vóór de uiterste inleverdatum, te weten vóór 1 juli 2020, ingediend worden. Op dit moment wordt hiervoor géén uitstel verleend. Het BFT volgt de ontwikkelingen op de voet. Deze ontwikkelingen zullen via deze website worden gecommuniceerd.
Voor de kwartaalcijfers en de bewaarplichtoverzichten bij gerechtsdeurwaarders is het beleid volgens de circulaire dat geen uitstel wordt verleend. Gezien de huidige omstandigheden met het coronavirus kunnen hier op individuele basis uitstelverzoeken voor worden ingediend. Vooralsnog lijkt het echter dat het overgrote deel van de kantoren geen uitstel voor indiening van de eerste kwartaalcijfers 2020 behoeft vanwege de huidige digitale mogelijkheden.

Een melding van alléén het feit dat gerechtsdeurwaarders in de huidige omstandigheden met het coronavirus een beroep (gaan) doen op de door de overheid algemeen aangeboden ondersteuningsmaatregelen, behoeft niet gedaan te worden.

Toezicht op de Wwft
Op dit moment verricht het BFT voornamelijk op afstand toezichthoudend onderzoek naar de naleving van de Wwft. Dit doen wij zowel met gebruikmaking van digitale formulieren als met digitale media. Vanwege de voorzichtige versoepeling van de Covid-19 maatregelen door onze regering , verrichten wij vanaf maandag 18 mei weer toezichthoudende onderzoeken op locatie. Uiteraard doen wij dit in nauwe afstemming met het betrokken kantoor en houden wij daarbij rekening met de mogelijkheden daartoe. Via de beroepsorganisaties KNB (www.knb.nl), NBA (www.nba.nl), NOB (www.nob.net/nob), SRA (www.sra.nl) en RB (www.rb.nl) kunt u meer corona-gerelateerde informatie vinden voor uw specifieke branche.