De Rechtbank oordeelt dat het feit dat uiteindelijk geen witwaspraktijken hebben plaatsgevonden, voor zover juist, niet betekent dat er geen sprake was van ongebruikelijke transacties. De notaris had daarom bij de levering en hypotheek verscherpt cliëntenonderzoek moeten doen en de transacties moeten melden bij FIU-Nederland. De rechtbank bevestigt dat de boete conform het boetebeleid van het BFT is. De door het BFT opgelegde boete van 3% van de omzet blijft daarmee in stand.

ECLI:NL:RBROT:2020:2594

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten en het opleggen van bestuurlijke boetes. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de jurisprudentie hieromtrent nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT.