Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op dinsdag 6 december 2022 plaatsgevonden in Amsterdam door de voorzitter van het bestuur van het BFT, Chris Breedveld. Namens het bestuur van de NBA ondertekenden voorzitter Kris Douma en bestuurslid Annique van der Ha.

Fotograaf: Marja Brouwer-Franken

Het BFT en de NBA hebben met deze overeenkomst de intentie uitgesproken om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van de accountant (in het bijzonder de betreffende leden van de NBA) bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Met deze overeenkomst kan de Raad voor Toezicht van de NBA de toetsingen die voortvloeien uit het arrangement onderdeel uit laten maken van de periodieke kwaliteitsbeoordeling bij accountantspraktijken en accountantsafdelingen.

Het BFT hecht grote waarde aan samenwerking met beroepsorganisaties waarvan de leden onder toezicht staan van het BFT. De afspraken vastgelegd in het Wwft-toetsingsarrangement geven het BFT de mogelijkheid om de naleving van de Wwft en kwaliteit van de beroepsuitoefening door de NBA-leden de volgende drie jaar in samenwerking met de NBA verder te bevorderen.