Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe modellen voor gerechtsdeurwaarders gepubliceerd:

  • voor het indienen van de kwartaalinformatie kantoor;
  • voor het indienen van de bewaarplicht

Indien u gebruik maakt van XML bestanden wijst het Bureau Financieel Toezicht u er op dat in het nieuwe model van de bewaarplicht de voormalige veldnummers 190 t/m 193 zijn vervallen en de veldnummers 200, 201 en 203 zijn toegevoegd.

Bij het aanmaken van uw XML-bestanden van de bewaarplicht ten behoeve van het uploaden in DiginBFT dient u hiermee rekening te houden. Zie handleidingen en circulaires voor deze nieuwe modellen.