Het verplicht bijvoegen van een samenstellingsverklaring bij indiening van de kwartaalcijfers wordt één kwartaal opgeschort. Dit is het resultaat van overleg tussen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De verplichting zal voor het eerst gelden bij het indienen van de kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van 2015. Kantoren kunnen in aanmerking komen voor ontheffing van deze verplichting.

Zowel de KNB als het BFT hechten waarde aan een goed toezicht op het notariaat. Omdat in de praktijk blijkt dat de kwartaalcijfers een positiever beeld schetsten dan de uiteindelijke jaarcijfers, is het belangrijk dat het BFT kan ingrijpen op het moment dat het nodig is. De KNB begrijpt daarom de noodzaak van een extra controle en daarmee de invoering van de samenstellingsverklaring. Deze verklaring moet afkomstig zijn van een accountant. De nieuwe verplichting zal voor het notariaat leiden tot een administratieve lastenverzwaring. De KNB vindt dit acceptabel als dat het gevolg is van het feit dat notarissen in het verleden onjuist en volledig afwijkende kwartaalcijfers hebben aangeleverd. De lastenverzwaring zou volgens de KNB niet moeten gelden voor het overgrote deel van de beroepsgroep dat de kwartaalcijfers wel correct aanlevert.

Ontheffing

Op basis van een aantal criteria kan het BFT ontheffing verlenen voor het verstrekken van een samenstellingsverklaring. Deze ontheffing geldt totdat de toezichthouder constateert dat een kantoor niet meer aan één of meerdere criteria voldoet. De kantoren aan wie een ontheffing wordt verleend, krijgen uiterlijk voor 1 mei 2015 bericht van het BFT. De criteria op basis waarvan een ontheffing wordt verleend zullen zo spoedig mogelijk nadat hiervoor definitieve overeenstemming is, worden gepubliceerd op NotarisNet en de website van het BFT.