Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) zijn per 1 februari 2020 voor de komende vijf jaar een nieuw toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op maandag 27 januari 2020 plaatsgevonden in Den Haag door de directeur van het BFT, Marijke Kaptein en de voorzitter van het RB, Fons Overwater.

Het BFT en het RB hebben met deze overeenkomst de intentie uitgesproken om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van de belastingadviseur (in het bijzonder de leden van het RB)  bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. In dat kader hebben het BFT en het RB het aflopende arrangement vernieuwd en verlengd. Met deze overeenkomst kan het RB de toetsingen die voortvloeien uit het arrangement  onderdeel uit laten maken van de algehele kwaliteitscontrole door de vereniging.

Het BFT hecht grote waarde aan samenwerking met beroepsorganisaties waarvan de leden onder toezicht staan van het BFT. De afspraken vastgelegd in het nieuwe Wwft-toetsingsarrangement geven het BFT de mogelijkheid om de naleving van de Wwft en kwaliteit van de beroepsuitoefening door de RB-leden de volgende vijf jaar in samenwerking met het RB verder te bevorderen.