In deze uitspraak oordeelt de Kamer voor het Notariaat onder meer dat de notaris verweten kan worden dat hij als protocolontvanger onvoldoende voortvarend te werk gaat om de overdracht van de aan hem toegewezen protocollen te realiseren. Onenigheid met een oud-notaris over de financiële afwikkeling van de overname mag niet in de weg staan aan het vervullen van de notariële wettelijke verplichtingen van de notaris. Het is aan de notaris om hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen, zo nodig door de hiervoor aangewezen gerechtelijke procedures te starten.

ECLI:NL:TNORARL:2020:32

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT.