Hof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament zijn notariële kerntaken heeft geschonden bij het passeren van een (levens-) testament. De onzorgvuldigheden zagen niet alleen op het onvoldoende beoordelen van de wilsbekwaamheid, maar ook op het onvoldoende waarborgen dat sprake was van vrije, onafhankelijke wilsvorming. Ook heeft de notaris zijn Belehrungspflicht geschonden. De Kamer Den Bosch legde de notaris in eerste instantie een schorsing op van twee weken. Het Hof oordeelt dat de terecht gemaakte verwijten het opleggen van de maatregel van ontzetting uit het ambt rechtvaardigen.

ECLI:NL:NL:GHAMS:2021:3