Naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT oordeelt de kamer over diverse voorgelegde normschendingen en legt de kandidaat-notaris een berisping met geldboete op. Uit de uitspraak volgt onder meer dat een waarnemend kandidaat-notaris moet zorgen voor tijdige inschrijving van akten in het huwelijksgoederenregister. Vanuit zijn poortwachtersrol dient hij voldoende –gedegen en aantoonbaar- onderzoek te doen naar de koopprijs van aandelen. Bij het doen van betalingen aan tussenpersonen dient hij te waken voor overtreding van het provisieverbod.

ECLI:NL:TNORSHE:2020:28