Momenteel voert EY advisory LLP (EY) namens het ministerie van Financiën een onderzoek uit naar de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland. Deze is sinds 25 juli 2018 van kracht. Het onderzoek vloeit voort uit de toezegging aan de Eerste Kamer om de implementatiewet binnen drie jaar te evalueren.

Het doel van de vragenlijst is om de effecten van de maatregelen uit de implementatiewet op Wwft-instellingen vast te stellen en te bepalen in hoeverre de maatregelen doeltreffend worden uitgevoerd door de Wwft-instellingen.

Het BFT moedigt Wwft-instellingen aan om bij te dragen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen. De antwoorden op de vragenlijst zijn uiteraard volledig anoniem. Dit betekent dat het BFT op geen enkele manier inzicht heeft in de antwoorden, aangezien EY deze niet met het BFT of met andere partijen zal delen. De resultaten worden enkel geaggregeerd (anoniem) via een onderzoeksrapport gedeeld met het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën zal dit rapport aan de Eerste en Tweede Kamer sturen, waarna het rapport voor een ieder toegankelijk is.

Heeft u geen vragenlijst ontvangen en wilt u graag meedoen, of wilt u meer informatie over dit onderzoek en de vragenlijst? Neem dan contact op met EY via: onderzoek.effecten.wwft@nl.ey.com.