Naast het geven van uitleg bij uitspraken van de tuchtrechter die relevant zijn voor gerechtsdeurwaarders geeft het BFT ook tips. Deze tip betreft de berekening van de ratio’s van liquiditeit en solvabiliteit.

PDF Tips voor gerechtsdeurwaarder: berekening ratio’s van liquiditeit en solvabiliteit