Het bestuur van het BFT is verheugd te kunnen mededelen, dat per 1 februari 2022 mr. Yolanda de Groot tot directeur van het BFT is benoemd. Yolanda de Groot is momenteel hoofd Juridische Zaken en Handhaving bij het BFT. Tevens is zij vanaf 15 juni 2021 bij het vertrek van de vorige directeur, mr. Marijke Kaptein, als waarnemend directeur opgetreden. Daarvoor heeft zij tot mei 2020 onder meer als (plv. hoofd)officier van justitie bij het Openbaar Ministerie gewerkt en daarvoor als advocaat.

Recent heeft het bestuur van het BFT zich gebogen over de invulling van de directeursfunctie en geconcludeerd dat de directeursfunctie kan worden gecombineerd met de functie van hoofd, in dit geval hoofd Juridische Zaken en Handhaving.

De komende tijd zal extra aandacht worden besteed aan het herijken van de strategische visie van de organisatie en de doorontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers.

Graag wil het bestuur samen met Yolanda de Groot als directeur van het BFT hier verder invulling aan geven. Het bestuur wenst haar veel succes toe in deze functie.

Mevrouw mr. Y.H.M. de Groot