De Kamer voor het notariaat heeft in september 2022 uitspraak gedaan over drie tuchtklachten van het BFT over de schending van het beleggingsverbod door notarissen.

De tuchtrechter oordeelde dat de tuchtklachten van het BFT gegrond zijn en volgt daarmee de lijn van het Hof.
Het beleggingsverbod voor notarissen past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is.

PDF Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris