Het is belangrijk dat de samenleving vertrouwen blijft houden in de publieke dienstverlening door de beroepsgroepen die onder het toezicht van BFT vallen. Dit zijn notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Daarom bouwt het BFT in 2023 verder aan de ingeslagen weg met preventief toezicht, samenwerking, data-analyse en ‘impact’ als focuspunten. Dit vertaalt zich in de drie ambities: sturen op duurzame impact, bestrijding van ondermijning en inspelen op technologische ontwikkelingen. De ontwikkellijnen die het BFT eerder heeft ingezet, krijgen plek binnen deze ambities.

Het komende jaar, met een mogelijk vrij instabiele economie en samenleving, neemt het belang van een integer financieel-economisch stelsel alleen maar toe. Hetzelfde geldt voor de waarde van vertrouwen in de rechtsorde. Ook in 2023 levert het BFT hierin een belangrijke bijdrage, met het rechtvaardig, zorgvuldig en proportioneel uitvoeren van onze wettelijke taken.

Wilt u meer weten over hoe het BFT dat doet? Lees dan ons ► jaarplan 2023.