Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging SRA zijn voor de komende drie jaar een nieuw toezichtarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De ondertekening van het nieuwe toezichtarrangement vond plaats op vrijdag 24 februari door de directeur van het BFT, Yolanda de Groot en de voorzitter van het SRA, Diana Clement.

Het BFT en SRA hebben met deze overeenkomst de intentie uitgesproken om gezamenlijk de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen. In dat kader hebben het BFT en SRA het aflopende arrangement vernieuwd en verlengd. SRA neemt het Wwft-toezicht mee in haar kwaliteitstoetsingen.

Het BFT hecht grote waarde aan samenwerking met organisaties waarvan de leden onder toezicht staan van het BFT. De afspraken vastgelegd in het nieuwe Wwft-toezichtarrangement geven het BFT de mogelijkheid om de naleving van de Wwft en kwaliteit van de beroepsuitoefening door de SRA-leden de volgende drie jaar in samenwerking met SRA te bevorderen.