Binnen FIU-Nederland bestaat er voor de notarissen en accountants al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier. Dit formulier bevat alleen indicatoren en transactiesoorten die voor de meldersgroepen notarissen en accountants van toepassing zijn.

In deze vereenvoudigde meldformulieren zijn enkele aanpassingen gedaan, waarvan de belangrijkste is dat de transactiesoort crypto-betalingen ook is toegevoegd.

Voor aanvullende informatie kunt u bijgevoegde nieuwsbrieven van FIU-Nederland lezen. Het formulier kunt u ►hier vinden. Daar vindt u ook de handleiding met extra uitleg.

Mocht u zich willen registreren als melder, of heeft u vragen/opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met ► FIU-Nederland.