Bij het opstellen van de “buitenmaatschappelijke balans” en de “privé-vermogensopstelling” blijkt sprake van een negatieve liquiditeitspositie: wat betekent dat?

Op grond van artikel 25a Wna en artikel 9 lid 4 van de regeling op het notarisambt dient een melding bij het BFT te worden gedaan voor: gebeurtenissen die van nadelige invloed kunnen zijn op de solvabiliteit en/of liquiditeit, ten aanzien van de notarisorganisatie en/of de notaris privé. In ieder geval dient er te worden gemeld als sprake is van de aanwezigheid van een negatieve liquiditeits- en/of solvabiliteitspositie, ten aanzien van de notarisorganisatie en/of de [...]

2023-01-16T11:12:56+01:00januari 16th, 2023||
Ga naar de bovenkant