Het toezicht op het notariaat is per 1 januari 2013 veranderd. Met de invoering van de herziene Wet op het Notarisambt (Wna) wijzigt de rol van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

In deze brochure kunt u lezen wat dit betekent.

Brochure Integraal toezicht op het notariaat